Facebook
:

Najnovije

Logo Svet Gradjevine

USLOVI KORIŠĆENJA

Korišćenjem platforme “Svet Građevine”, slažete se i prihvatate unapred definisane uslove i pravila korišćenja (u daljem tekstu ‘Uslovi korišćenja’). 

1.Opšti uslovi 

Sadržaj opštih uslova korišćenja internet platforme “Svet Građevine” se odnosi na sve oblike upotrebe sadržaja i usluga na platformi “Svet Građevine”, te predstavlja pravno važeći i obavezujući sporazum između platforme “Svet Građevine” i korisnika platforme “Svet Građevine”

Vlasnik internet platforme “Svet Građevine” zadržava pravo promene opštih uslova korišćenja platforme “Svet Građevine” bez prethodnih obaveštenja korisnicima.

2.Svrha platforme 

Internet platforma “Svet Građevine” je namenjena za oglašavanje i reklamiranje usluga i proizvoda isključivo u građevinskoj i srodnim industrijama. Cilj ove platforme je omogućavanje lakšeg i pouzdanijeg povezivanja svih subjekata u građevinskom sektoru. Svrha platforme “Svet Građevine”  je jednostavno i brzo povezivanje radnika i majstora (u daljem tekstu: korisnici) sa investitorima, firmama i kompanijama (u daljem tekstu: poslodavci), kao i reklamiranje građevinskih i srodnih kompanija, usluga i proizvoda. 

Platforma “Svet Građevine” ne učestvuje i ne odgovara za sadržaj oglasa i ostalih tekstova na platformi, jer podaci u njima zavise isključivo od korisnika i poslodavaca. Platforma “Svet Građevine” ne odgovara za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao greškom, nekvalitetnom uslugom ili uslugom koja u nekom pogledu ne zadovoljava korisnika. Ukoliko korisnik nije zadovoljan pruženom uslugom, obraća se direktno korisničkoj podršci platforme, a ima i opciju ostavljanja negativne ocene na samoj platformi, što pruža dodatnu sigurnost svim korisnicima. U slučaju nezadovoljstva, a u cilju otklanjanja neprijatnih situacija, korisnik, ali i poslodavac se može obratiti i na Email adresu platforme podrska@svetgrađevine.com gde će administrator platforme učiniti sve što je moguće da spreči takve situacije u budućnosti.  

3.Korisnički sadržaj 

Sadržaj koji se postavlja na platformu “Svet Građevine”  (uključujuči tekst, fotografije i drugi sadržaj), neekskluzivno su vlasništvo platforme koja ih može koristiti (uključujući i u reklamne svrhe) i prilagođavati prema potrebi, bez ograničenja. Ukoliko ostavite utisak, komentar, fotografiju ili bilo koji drugi sadržaj, slažete se i prihvatate da platforma “Svet Građevine” može koristiti ime pod kojim pošaljete bilo koji sadržaj. 

Zabranjeno je postavljanje korisničkog sadržaja koji na bilo koji način krši domaće i međunarodne zakone i propise, intelektualnu svojinu trećih lica, sadržaja koji dovode ili mogu dovesti u zabludu, viruse i bilo koji drugi potencijalno štetan i uvredljiv sadržaj. 

Korisnički sadržaj ne sme da sadrži uznemirujući sadržaj, kao ni lažno predstavljanje sadržaja drugih korisnika. 

4.Sadržaj oglasa

Prema Zakonu o oglašavanju zabranjen je svaki vid obmanjujućeg, prikrivenog i upoređujućeg oglašavanja kojim se dovode u zabludu primaoci oglasne poruke. Oglas treba da sadrži isključivo podatke o usluzi koja se nudi ili pruža, ili predmetu koji se prodaje/iznajmljuje. Naslov oglasa i opis treba da se odnose samo na uslugu ili predmet prodaje/iznajmljivanja. U naslovu i tekstu oglasa nije dopušteno upisivanje kontakt telefona, e-maila, profila na društvenim mrežama, web adrese i cene. Boldovanje i podvlačenje teksta ili upisivanje svih velikih slova ili specijalnih grafičkih karaktera, s ciljem isticanja oglasa nije dopušteno. U oglasima nije dopuštena upotreba sadržaja iz oglasa drugih oglašivača na našem sajtu. U jedan oglas dopušteno je uneti jedan predmet prodaje ili jednu uslugu. Oglas mora svojim sadržajem da pripada kategoriji u kojoj je postavljen. “Svet Građevine” zadržava pravo na korekciju oglasa dostavljenih od strane korisnika, bez promene osnovnog smisla, a u skladu sa Zakonom o oglašavanju i usvojenim pravilima platforme “Svet Građevine”.

5.Cena

Platforma “Svet Građevine” nudi nekoliko paketa: besplatan unos oglasa, osnovni paket, napredni paket i premium paket. Više o cenama paketa možete pogledati na sledećem linku. 

6.Ograničenje odgovornosti

“Svet Građevine” nije izvođač građevinskih radova niti pružalac zanatskih usluga, poslodavac, pružalac posla, prodavac građevinskog i zanatskog materijala ili unutrašnje opreme, stoga nije odgovoran za greške niti štetu nastalu zbog firmi i pojedinaca registrovanih na platformi.  “Svet Građevine” nije dužan da rešava reklamacije niti druge sporove, ali može pomoći korisniku u njihovom rešavanju.

Sve informacije objavljene ili pružene korisnicima ili poslodavcima su informativne prirode. “Svet Građevine” ne garantuje niti je odgovoran za njihovu tačnost. Platforma, takođe, nije odgovorna za bilo kakvu štetu nanetu pravnim ili fizičkim licima, a nastalu korišćenjem informacija sa iste.

S obzirom da korisnik i poslodavac stupaju u međusobne odnose izvan platforme, “Svet Građevine” nije ni na koji način povezan s tim, niti se meša u taj odnos.

Svi korisnici upotrebljavaju sadržaj platforme na sopstvenu odgovornost. Korisnik se obavezuje da neće koristiti platformu u nezakonite svrhe, suprotno odredbama zakona ili etičkim i moralnim standardima.

Platforma “Svet Građevine” će nastojati da svim korisnicima platforme obezbedi nesmetan rad i tačnost sadržaja, te ponovno uspostavljanje rada platforme u slučaju nepredviđenih kvarova.

“Svet Građevine” nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanetu korisnicima ili poslodavcima tokom nedostupnosti platforme.

Platforma “Svet Građevine” ni pod kojim uslovima nije odgovorna za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, koje je prouzrokovano direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne i ograničeno na, probleme u funkcionisanju interneta, kvarove na kompjuterskoj opremi ili probleme sa istom, probleme u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili mreže ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanka struje, bolesti zaposlenih, nesaradnju trećih lica, sve vrste društvenih previranja, naredbe domaćih i međunarodnih sudova. 

Platforma “Svet Građevine” takođe nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati na korisnikovom hardveru, softveru ili drugoj opremi zbog upotrebe veb-stranica. Korisnik mora da obezbedi odgovarajuću zaštitu opreme (antivirusni program, itd.) od pristupa platformi i njene upotrebe.

Platforma može da koristi linkove do drugih veb-stranica koje nisu pod kontrolom  “Svet Građevine” Platforma nije odgovorna, niti preuzima odgovornost za informacije i materijale sa drugih veb sajtova, kao ni za druge sadržaje dostupne na veb-sajtovima trećih lica.

Korisnicima se savetuje da pažljivo pročitaju uslove korišćenja i politiku privatnosti na svim veb sajtovima trećih lica pre nego što počnu da ih koriste ili pre nego što preko njih objave ili pruže svoje lične ili druge podatke.

7.Zloupotreba Platforme 

Zabranjena je svaka zloupotreba Platforme “Svet Građevine” (uključujući i nedozvoljeno korišćenje podataka, pokušaje hakovanja, prodiranja u zaštićene delove platforme i onemogućavanje drugih korisnika da koriste platformu). Platforma “Svet Građevine” ima pravo da u takvim slučajevima striktno zabrani korišćenje platforme korisnicima bez najave i obrazloženja. To važi i za slučajeve lažnog predstavljanja, reklamiranje pornografije, opojnih droga, oružja, duvanskih proizvoda, lekova, hrane, ulaznica za kulturne sportske i druge manifestacije ili bilo čega što nema veze sa građevinskom industrijom! Za sve slučaje zloupotrebe, obratite se na Email: podrska@svetgradjevine.com   

8.Poricanje garancija 

Platforma “Svet Građevine” obezbeđuje svoje servise bez ikakvih garancija u bilo kom smislu. Svi koji upotrebljavaju platformu snose punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke nastale usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja iste. Platforma “Svet Građevine” se izričito odriče svih podrazumevanih ili propisanih garancija i ne garantuje da će servis ispuniti vaše zahteve ni da će rad istog biti bez prekida i bez grešaka. 

9.Ograničenje odgovornosti 

Vi prihvatate da platforma “Svet građevine” (kao i njeni osnivači) nisu ni na koji način odgovorni za bilo koju eventualnu povredu, zdravstveni problem ili smrt koja je u vezi sa uslugom sprovedenom preko platforme ili je uzrokovana netačnim podacima na platformi. 

10.Obaveštenja e-poštom i telefonom 

Platforma “Svet Građevine” zadržava pravo da kontaktira korisnike članove Emailom i telefonom (SMS, Messanger, Viber, WhatApp…) radi obaveštavanja o statusu korisničkih naloga, kao i povremenih promocija. 

11.Autorska prava 

Sva autorska prava na sajtu su vlasništvo platforme “Svet Građevine”. Celokupan sadržaj i softver na sajtu mogu se koristiti samo u lične svrhe. Ukoliko želite da upotrebite platformu “Svet Građevine” u komercijalne svrhe ili na neki drugi način, obratite nam se elektronskom poštom, na adresu: podrska@svetgradjevine.com   

12.Zaštićeno ime 

“Svet Građevine” je zaštićen naziv platforme i vlasništvo je iste. Zabranjeno je korišćenje ovog imena, logotipa i celokupnog sadržaja od strane bilo kog servisa, proizvoda ili usluge koja nema veze sa platformom. Zabranjeno je i korišćenje imena i znakova koji svojom sličnošću mogu dovesti u zabludu korisnike i treća lica da bilo koji servis, proizvod ili usluga imaju veze sa ovom platformom.

13.Promene Uslova korišćenja 

Platforma “Svet Građevine” zadržava pravo da iz bilo kog razloga i bez najave promeni Uslove korišćenja, cenovnik i sadržaj na sajtu, uključujući i pravo da prekine servis, sa ili bez najave, bez odgovornosti prema korisnicima. Sve takve promene će biti objavljene na sajtu i sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu. Svi koji upotrebljavaju platformu “Svet Građevine” se obavezuju da povremeno posete odeljak “Uslovi korišćenja”, kako bi blagovremeno bili upoznati sa eventualnim promenama. 

Po objavljivanju promena u Uslovima korišćenja, korišćenjem platforme “Svet Građevine” dajete svoju saglasnost za prihvatanje promena. 

14.Ostalo 

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju ugovor između platforme “Svet Građevine” i korisnika, koji se tiču korišćenja platforme i zamenjuju sve prethodne, pisane ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovde nisu posebno pomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredaba ugovora će imati dejstvo samo ukoliko su načinjena pisano od strane platforme. 

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim navedenim uslovom ili pravilom, molimo vas da ne koristite usluge platforme “Svet Građevine”.